+351-925313245  108550/AL  

Privacy- en cookiebeleid van vakantiewoning Casa Dos Cisnes.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van haar gasten die vakantiewoning Casa Dos Cisnes verwerkt. Indien u een verblijf boekt bij vakantiewoning Casa Dos Cisnes, of om een andere reden persoonsgegevens aan vakantiewoning Casa Dos Cisnes verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Graag maken wij u erop attent dat wij zo weinig mogelijk gegevens van u verlangen, maar dat volgens de Portugese wetgeving een aantal gegevens verplicht zijn.

1. Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Vakantiewoning Casa Dos Cisnes, Largo Padre João Gaspar 19, 6290-416 São Paio –Gouveia – Portugal. Tel. 00351-925313245.

2. Welke gegevens verwerkt vakantiewoning Casa Dos Cisnes en voor welk doel:
2.1 In het kader van uw verblijf worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en paspoortgegevens. Deze gegevens worden gevraagd van zowel degene die de reservering maakt alsmede van de met hem/haar meereizende personen. Tevens wordt een telefoonnummer van een “thuisblijver” gevraagd om deze, in geval van calamiteiten, te kunnen verwittigen.

2.2 Vakantiewoning Casa Dos Cisnes verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor verstrekking van de door u aangevraagde informatie en voor het afhandelen van uw eventuele reservering en de administratieve afhandeling hiervan,

b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en voor informatie over diensten zoals bijvoorbeeld lastminutes of speciale aanbiedingen van vakantiewoning Casa Dos Cisnes of voor evenementen die in de buurt van Casa dos Cisnes (zullen gaan) plaatsvinden; dit echter alleen nadat wij hier uw schriftelijke (per email) toestemming voor hebben ontvangen.

c) Uw naam, adresgegevens en paspoortgegevens worden gebruikt voor de verplichte afhandeling met de Portugese autoriteiten zoals de Finanças en de SEF zijnde respectievelijk de belastingdienst en de vreemdelingendienst. De gegevens worden zolang bewaard als de Portugese wetgeving dit vereist en daarna vernietigd.

d) Uw bankrekeningnummer en de tenaamstelling hiervan worden gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen en de borgsom te retourneren.

3 . Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:
3.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft vakantiewoning Casa Dos Cisnes passende maatregelen getroffen doch wij vrijwaren ons uitdrukkelijk bij overmacht.
3.2 Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt vakantiewoning Casa Dos Cisnes geen gebruik van diensten van derden.

4. Inzagerecht, vragen en klachten
4.1 Per email kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen of te wijzigen. Vakantiewoning Casa Dos Cisnes zal uw verzoek graag inwilligen en u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst hierover informeren, echter slechts wanneer u een bevestiging van ontvangst van ons heeft ontvangen.

4.2 Indien u klachten heeft over de wijze waarop vakantiewoning Casa Dos Cisnes uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoek behandelt, kunt u hierover per email contact opnemen via info@casadoscisnes.eu. Indien er andere klachten zijn welke niet met vakantiewoning Casa Dos Cisnes opgelost kunnen worden kunt u vragen naar het klachtenboek of livro de reclamaçoes: https://www.livroreclamacoes.pt/inicio.

Tevens ligt er een exemplaar van het livro de reclamações in de vakantiewoning waar u in kunt schrijven.

5. Social Media – Facebook – Cookies – Algemene Voorwaarden
Vakantiewoning Casa Dos Cisnes maakt gebruik Facebook. Om duidelijk te krijgen wat er met uw gegevens gebeurt, kan de privacyverklaring van de Facebook uitsluitsel bieden.
Wij verzamelen geen cookies.
Onze algemene voorwaarden worden bij aanvraag/reservering per email naar u verzonden.

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Dit privacybeleid is opgemaakt d.d.16 juli 2020.